Sale!
EasyCover
Easy Cover
Sony
A6500
Alpha 6500
Camera case
camera protection
EasyCover
Easy Cover
Sony
A6500
Alpha 6500
Camera case
camera protectionEasyCover
Easy Cover
Sony
A6500
Alpha 6500
Camera case
camera protectionEasyCover
Easy Cover
Sony
A6500
Alpha 6500
Camera case
camera protectionEasyCover
Easy Cover
Sony
A6500
Alpha 6500
Camera case
camera protection

easyCover Silicone Case for Sony A6500 [Black]

1,490.00 THB 990.00 THB
Availability : out of stock

ซิลิโคนคุณภาพสูง สำหรับกล้อง Sony A6500 ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันกล้องจากการใช้งานในสภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นริ้วรอย พร้อมแผ่นปกป้องหน้าจอ LCD ของกล้องในชุด

นอกจากจะปกป้องรอยจากการใช้งานแล้ว ยังทำให้บอดี้จับกระชับมากขึ้น ตัววัสดุยังออกแบบอย่างปราณีต ปุ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนตัวกล้องสามารถใช้งานได้ 100% ตัววัสดุได้ใส่รายละเอียดปุ่มกดต่าง ๆ อย่างละเอียด

คุณสมบัติเด่น

• ป้องกันกล้องจากการใช้งาน
• บอดีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ใส่พอดีกับตัวกล้อง
• ปุ่มฟังก์ชั่นต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ 100%
• มีแผ่นป้องกันหน้าจอมาให้ในชุด

Out of stock

Share: